Coloreco Painting

Logotipo ir firminio stiliaus sukūrimas Coloreco Painting Contractors Ltd.